07.08.2018 да бўлиб ўтган танлов натижалари

07.08.2018 йилда бўлиб ўтган ёрдамчи лойихачи ташкилотларни аниклаш бўйича ўтказилган танлов ғолиблари иловада келтирилган.

 

Илова