Техник кутубхона

«Йўл лойиха бюроси» кутубхона фонди ижтимоий-сиёсий ва илмий-техник адабиётлардан жамланган.

Кутубхонада иш юритадиган мутахассис Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Махкамасининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси қонунларини, Ўзбекистон Республикаси стандартлари, Ахборот ва кутубхона ишини ташкил қилиш бўйича услубий, меъёрий ва бошқа ҳужжатларни ўрганиб, корхона томонидан харид қилинган техник адабиётлар, қурилиш меъёрлари ва қоидалари, давлат стандартлари, газета, журналлар ва бошқа ҳужжатларни сақлаш учун корхонанинг техник кутубхонасига қабул қилади, сақлайди ва ушбу ҳужжатлар устида иш юритади.

Кутубхона фондини жамлашга оид ишларни ташкиллаштиради: ташкилот вазифаларига мазмунан мос келадиган техникавий, иқтисодий, ижтимоий-сиёсий адабиёт ва илмий-техник хужжат (ИТҲ) ларни танлаб ҳамда режалаштирилган тарзда сотиб олади, “Йул-Лойиха Бюроси”МЧЖнинг иш соҳаси ва унинг истиқболлари асосида китоб нашриётлари, бибколлекторнинг мавзули режаларини ўрганган холда кутубхонанинг жамлаш режаларини ишлаб чиқган холда, ахборот жамғариш хизмати (АЖХ) ни юритади.

Кутубхона фондини қайта чиқарилаётган нашрлар хамда етишмаётган нашрлар билан тўлдирилиб борилади.

Ўзбекистон Республикаси ва чет эл давлатларида сохага оид илмий техник янгиликларни корхонанинг илмий-техник ахборот тахтасига нусха олиб  осиб қўйилади ва корхона мутахассисларини ушбу янгиликлар билан доимо таништириб борилади.

Техник кутубхонамиз корхонанинг барча ходимларига  абонемент асосида хизмат кўрсатади.

Техник адабиётлар рўйхати

  1. МКН 15-2007 
  2. Tsh 14-07:2002 (изменение № 1)  
  3. Tsh 14-10:2002 (изменение № 1) 
  4. Tsh 14-11:2007 (изменение № 2) 
  5. Tsh 14-20:2010 
  6. Tsh 14-21:2010 
  7. Tsh 14-22:2010 
  8. МКН 46-2008
  9. МКН 47-2008 

    10. МКН 52-2008 

    11. МКН 40-2009 

    12. МКН 48-2009 

    13. МКН 50-2009 

    14. МКН 51-2009 

    15. МКН 53-2009 

    16. МКН 54-2009 

    17. МКН 55-2009 

    18. МКН 77-2009 

    19. МКН 93-2009 

    20. ИКН 14-1-10 

    21. ИКН 02-2010 

    22. ИКН 03-2010

    23. ИКН 14-2010 

    24. ИКН 56-2010 

    25. ИКН 57-2010 

    26. ИКН 58-2010 

1.Умумий фойдаланишдаги а/й таъмирлаш ва саклаш ишлари Таснифи.

2. Умумий фойд-ги а/й лойихалаш,куриш ва реконст.килиш, тартиби туғр. Низом.

3.Умумий фойдал.а/й қуриш, реконст.қилиш, мукаммал ва ўртача таъмирлаш буйича бажар.ишлар сифатини назорат қилиш ва уларни қабул қилиб олиш тартиби туғр.Низом

4. Уззбекистон Республикаси худудида капитал қурилишда танлов савдолари туғрисида Низом.

5. Узбекистон Республикаси умумий фойдаланишдаги автомобиль йуллари рўйхати.

6. Узбекистон Республикаси йўлларида катта ўлчамли ва оғир вазнли юкларни автомобиль транспортида ташиш бўйича йўриқнома.

7. Tsh 14-07-2007 “Плиты ж/б для устройства тротуаров»

8. Tsh 14-10-2007 «Элементы обстановки и обустройства а/д «

9. Tsh 14-11-2007 «Лотки дорожные ж/б»

10. Правила охраны труда при строительстве-ремонте и содерж.а/д

11. Правила охраны труда при работе на асф-бет.заводах

12. Правила охраны труда при работах на дор-строит.машинах

13. Правила охраны труда при приготовлении дор-строит.материалов

14. Ўзбекистон Республикасининг а/й ва йул хужалигига оид қонунчилик хужатлари тўплами

15. Tsh 14-09-2008 “Олдиндан кучайтирилган ғовакли темирбетон плиталар (ўзгартириш1)

16. Tsh 14-12-2008 “Арматурали схемаси такомил.олдиндан куч.йул плиталари(ўзг.1)

17. Tsh 14-13-2008 “Кўприкларнинг панжаларини темирбетон элементлари (ўзг.1)

18. Tsh 14-14-2008 “Автомобиль ва йўл кўтармалари остида ўрнатиладиган темирбетон сув ўтказиш қувур буғинлари” (узг.1)

19. ИКН 05-11 А/й холатини бахолаш ва диагностикаси

20. ИКН 08-11 “А/й қуриш,таъмирлаш ва сақлашда табиатни мухофаза қилиш буйича кўрсатмалар.

21. ИКН 17-11 “Йўл ишлари сифатини назорат қилиш ва бахолаш буйича йўриқнома”

22. ИКН 60-11 “А/й давлат кадастирини яратиш ва юритиш буйича хуж.тўплами”

23. ИКН 61-11 “Кашкадаре-Бухоро-Хоразм вил.ва Коракалпоғистон респ.жойлашган карьерлар ва охактош ва бошқа мат.кондицион булмаган(ишлатилмаётган) қисмини а/й асосини қуришда ишлатиш буйича йуриқнома”.

24. ИКН 62-11 “А/й куриш. Таъмирлаш ва сақлашда мехнат-замонавий техника ва механизм сарфининг идоравий нормалари”.

25. ИКН 63-11 “А/й копламаларини фойдаланиш даврида емирилишини аниқлаш бўйича йуриқнома”

26. ИКН 64-11 “Йул копламасини куришда қаттиқ цементобетон қоришмаларини ишлатиш бўйича услубий қулланма”

27. ИКН 66-11 “А/й техник  хатловдан ўтказиш тартиби бўйича йуриқнома”

28. ИКН 67-11 Йўл хўжалигида лойихалаш  ва қуриш нормалари бўйича йўриқнома

29. ИҚН 68-11 А/й қурилишида георешетка матер. Қўллаш бўйича  йўриқнома

30.А/й конструкцияси элементларини синов методикалари

 Кутубхона  фондининг Энциклопедия рўйхати

  1. География энциклопедия луғати 1988г. –  Трёшников А.Ф.

     2. Кибернетик энциклопедияси  2 том. В.М.Глушкова 1975г.

     3.«Великий Шелковый путь» энциклопедияси.  Э.Ртвеладзе  1998г.

     4.«Тошкент» энциклопедияси. 1992г.

     5.«Узбекистон Республикаси» энциклопедияси  М.Аминов и др., 1997г.

     6.«Узбекистон Республикаси» энциклопедияси. А.Азизхужаев и др., 2006й.

     7.«Узбекистон Республикаси» энциклопедик маълумотнома. Н.Тухлиев-2002 йил.

     8.«Республика Узбекистан» энциклопедик маълумотнома. Н.Тухлиев 2001 год.

     9.«The Republic of  Uzbekistan» encyclopedic reference.  Н.Тухлиев, 2003 г.

   10. Узбекистон Миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти, 2000й. 

         Том 1:  А-Б – 735 б.

         Том 2:  Б-Г  - 704 б.

         Том 3:  Г-З  -  703б.

         Том 4:  З-К  -  703б.

         Том 5:  К-М  - 703б.

         Том 6:  М-П  -  703б.

         Том 7:  П-С   - 703б.

         Том 8:  С-Т   - 703б.

         Том 9:  Т-Ш  - 704б.

         Том 10: Ш-К  - 704б.

         Том 11: К-Х   - 703б.

         Том 12., 2006 – 707б.